mobirise.com

(ω)mega7v2

Το (ω)mega7v2 είναι ένα πρωτοποριακό, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και των μισθοδοσιών τους.


Απευθύνεται σε Οργανισμούς, σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, σε Μονάδες Υγείας, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση καθώς και σε μεσαίες και μεγάλες οντότητες του Ιδιωτικού και του Δημόσιου τομέα. Ενσωματώνει την εμπειρία 30 χρόνων της εταιρείας μας σε εφαρμογές μισθοδοσιών, σε όλο το φάσμα της αγοράς. Από Πανεπιστήμια, Μητροπόλεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις έως και σε μεγάλες μονάδες του Ιδιωτικού τομέα.


Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να μάθετε περισσότερα, για το (ω)mega7v2, το κορυφαίο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης προσωπικού και μισθοδοσιών της Ελληνικής αγοράς.